Skydda miljön

Skulle du en dag upptäcka att din DeWalt produkt behöver ersättas, eller om du inte längre har användning av den, släng den inte tillsammans med ditt köksavfall. Se till att den lämnas in till återvinning.

Insamling av utslitna produkter och förpackningar ger en möjlighet att återvinna materialet för användning igen. Återanvändning av sådant material hjälper oss att skydda miljön från nedskräpning och reducerar även efterfrågan på råmaterial.

Enligt lokala bestämmelser kan det förekomma regler för separat insamling av elektriska produkter från hushållen. Detta sker normalt på kommunala uppsamlingsställen (miljöstationer) eller hos återförsäljaren där produkten blev köpt.

DeWalt erbjuder också en insamlings- och återvinningstjänst för produkter när de en gång har tjänat ut. För att utnyttja den här tjänsten lämnar du in produkten till en auktoriserad DeWalt verkstad som tar hand om den för din räkning.

Klicka här för att finna din närmaste DeWalt auktoriserade verkstad.