Ej CE Godkända Produkter

DeWalt tillverkar eldrivna kvalitetsverktyg, tillsater och tillbehör. Våra produkter och tjänster marknadsförs globalt i mer än 100 länder

Alla produkter måste vara anpassade till olika bestämmelser och lagar, beroende på var de placeras på marknaden. I Europa utformar Europaparlamentet olika direktiv som eldrivna verktyg och dess tillbehör måste uppfylla, innan produkterna blir CE-märkta och kan placeras på den europeiska marknaden.

Förutom detta måste vissa produkter enligt europeisk lagstiftning, få ett certifikat av CE-typ utfärdat av en kvalificerad testorganisation (anmält organ), innan de kan bjudas ut för försäljning. Om inte produkten har utformats speciellt för den europeiska marknaden, kommer certifieringen inte att vara tillgänglig och produkten kanske inte uppfyller kraven. Det är särskilt viktigt att alla DEWALT- produkter uppfyller de relevanta säkerhetsstandarderna.

Alla produkter som placeras på den europeiska marknaden av DEWALT uppfyller CE-kraven. DeWalt Europe är juridiskt ansvarig för att alla produkter som placeras på den europeiska marknaden, uppfyller samtliga juridiska krav för att få bära CE-märket.

Ibland händer det att produkter som säljs på andra marknader, såsom i USA eller Asien, importeras till europeiska länder av en användare eller av en tredje part. Även om grundprodukten verkar vara likadan som den som säljs i Europa, kan det hända att designen och/eller vissa av dess komponenter inte uppfyller CE-kraven.

Dessutom kan Black & Decker erbjuda en organiserad support för kunden genom garantier (vilka inkluderar reparation och service). Dessa garantier gäller utifrån land eller område (t.ex. USA/EU).

Om en europeisk användare köper en produkt utanför Europa och vill ha service för denna produkt i Europa ska han/hon kontakta inköpsstället. Om produkten har köpts via

Internet blir antingen säljaren eller importören juridiskt ansvarig, detta gäller även för säkerhetshanteringen och för andra bestämmelser.

Om detta inte utfaller till belåtenhet bör användaren kontakta Black & Deckers serviceavdelning i sitt land där man eventuellt kan erbjuda begränsad support under särskilda omständigheter.

Användare bör förvarnas att, om de kontaktar Black & Decker direkt i det land där verktyget kommer ifrån, inte kan erhålla support från Black & Decker utanför landet/regionen av samma orsaker som anges ovan.